Militära sidan av Ian Wennerholm


Svea Livgarde Hemvärnet
Sammanfattning av min militära karriär
Årtal Aktivitet
820215 KFÖ TFA80041. Befattning C Skytteplut stf. Betyg X66
Vårterminen -82 A-skede anrodnat av HvFriv I1/Fo44
Höstterminen -82 B-skede anrodnat av HvFriv I1/Fo44
Sommaren -83 I-skede. Med detta klar med utb till plutoff. Kurs Plut strid (Tylöbäck)
sept/okt -83 Repövning "Ostkust". Avslutning på befordringsutb till Sergeant
8310 Förordnad till Sergeant
Höstterminen -83 A-skede anrodnat av HvFriv I1/Fo44
april -84 Bandvagnskurs i Ånn (bv206)
Vårtermingen -84 B-skede anrodnat av HvFriv I1/Fo44
sommaren -84 I-skede. Sista kursen för utblildning till Fanjunkare
April -85 Bandvagnskurs i Ånn (bv206) Förarbevis klart.
Sommaren -85 Underrättelsekurs i Källviken (CFB)
850902 - 851004 KFÖ jml CA PROD AO 85/86 Befattning C Skytteplut. Betyg X88
8510 Förordnad till fanjunkare
14 - 15/6 -86 Högvakt vid Stockholms slott. (Min 13:de) Jag var patrullchef
Våren -89 Sambandskurs anordnad av HvFriv I1/Fo44. Kurschef lt B Vegraeus. Gav B-behörighet i Televerkets nät.
April 1991 Bandvagnskurs i Hemavan
Sommaren -93 Kurs (CFB) i Höllviken: Kompanis strid (försvar av Sturups flygplats)
2005 Engagerades i hemvärnet Kronoberg
2006 Två skarpa eftersök efter försvunna personer.
januari 2007 Tjänstgjorde tillsammans med räddningstjänsten efter stormen Per
Maj 2007 Högvakt vid Drottningholms slott
Hösten 2007 Begär överflyttning till Västerorts hvkomp (LGG)
2008 - Sambandsbefäl inom Västerorts hvkomp (LGG)
Övrigt:
Förarbevis för bandvagn, traktor, terrängbil 903, buss

Vapenutbildningar och kompetenser:
Pistol: Silvermärke
Kpist: Lägre årtalsmärke i brons; 2/3 av lägre årtalsmärke i silver; fältskyttemärke i brons
Ak4B GRG KSP58 Pistol m/40 & m/07
Utmärkelser:
Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i Guld
Stockholms läns FBU-förbunds förtjänstmedalj i Silver
Stockholms läns försvarskommittés förtjänstmedalj i Brons

Till startsidan

Senast uppdaterad: 2008-11-18