Vår gård i Matkull, Bergs socken

~ Sidan om vår gård Matkull 6 ~

Matkull Matkull 6 Matkull
Bild från 1909
Till höger sitter Henrik Wikander, bakom hans fru Hanna. Flickan i 4-årsåldern är Karin Birath
Bild från 2005
Matkull 6 idag (med röken i förgrunden)
Bild från (trol) 1934
Karin Birath m dotter Birgitta samt Karins farfar Petter Magnus

Enligt Bergs krönika 1974 omnämns Matkull (eller Matkulla) redan 1419, då riddaren Tuve Stensson Bielke och väpnaren Peter Ryning arvsskifte efter riddar Magnus Sture av gumsehuvudgrenen. Hans änka Eliana Arfvidsdotter erhöll då bl a Matkulla gård i Bergs socken.
Någon gång på 1680-talet kom Matkull till friherre Vilhelm Julius Coyet och tillhörde dennes ättlingar ännu på 1780-talet.
Detta är intressant, då jag har en Coyet i släkten: Peter Coyet, som gifte sig med min mormors systers dotter.

Lilla Matkulls historia

1875

Kristina Jonasdotter född 1846 i Björka Norregård, död 1929 och Petter Magnus Johannesson från Lövhults Östregård, född 1845, död 1935, köper Matkulls gästgiveri, ett halvt mantal gästgivarhemmanet i Matkull mot 13000 kronor av Kristoffer Johannesson och hans hustru Sara Lena Johansdotter samt Gustaf Johansson och hans hustru Kristina Johansdotter.

1888 i januari

Paret måste av ekonomiska skäl lämna gästgiveriet. Fick behålla 1/20 mantal och mejeribyggnaden som han flyttade med sig för familjen att bo i. Enligt Bergs Krönika 1977 kan huset vara byggt på ursprungsplatsen (gästgiveriet) så tidigt som 1845.

1929

Johan Henrik Wikander övertog ”Lilla Matkull” så småningom och överlämnade det senare till Karin Birath

1981

Lars Birath, son till Karin, flyttade in permanent i gården 1981.

1985

Lars Birath erhöll Matkull som gåva av sina föräldrar

2004

Lars Birath avlider här den 12/10 2004. Begravd i Bergs kyrka. Egendomen övertas av hans dotter Anna Birath som förvaltare av dödsboet.

2005 i augusti

Ian & Kerstin köpte gården den 25 augusti av Anna Birath.

2007 i mars

Efter skilsmässa står Ian som ensam ägare till Matkull

2009 i september

Ian och Kirsti gifter sig

2014 i september

Kirsti erhåller hälften av fastigheten i gåva av Ian

Till startsidan